พิธีส่งสะก๋านตานคาบ : พิธีเผาร่างเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่

เชิญร่างเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่

จ๊อยวิงวอน
ดวงเดือนเลื่อนลับ ดับดวงสลาย
ฝูงดาราราย ลับหายเหือดฝ้า
ไม้บ่ติงใบ พงไพรหย่อมหญ้า
โอย..ดวงจันทรา แม่พระ
สถิตสวรรค์ มาพลันด่วนละ
เหมือนขาดร่มกั้ง โพธิ์ไทร
นับตั้วต่อนี้ จักมีใผไหน
มาเหมือนดวงทัย ดวงเดือนแม่เจ้าฯ

อื่อกะโลงสี่ห้อง
พสุธาคือแม่ไธ้ ธรณี
คงคาแม่นที คู่หล้า
นพบุรีหากมีศรี มิ่งแม่ ควรเฮง
คือดวงเดือนเฟื่องฟ้า แม่ม้อนระมิ้งค์เมือง
สงสารกราบน้อม วันทนา
ดวงเดือนเด่นจรรยา แม่เจ้า
สายเครือขัตติยา ยอดยิ่ง ยุราเฮย
อเนกคุณหนุนต่อเท้า เหล่าข้าอภิวันท์

มโนในดั่งแท่นแก้ว รัตนา
จิตตะดั่งฉายา กาดเกิ้ง
กชกรต่างมาลา มวลหมู่ มาลย์เฮย
สิโรราบลงเนิ้ง แนบโน้มชุลีลง

เชิญเนอเชิญแม่ได้ นำตน
ลงสู่แท่นนอมมณฑล เลิศแล้ว
เอนองค์เวชไชยนต์ ยุรยาตร ไปเนอ
สถิตสเถียรปราสาทแก้ว เพริศแพร้ววิมานคำฯ

Recommended Articles

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x