เพื่อแสดงความเคารพรักแก่ผู้วายชนม์ ตามแบบเบ้าล้านนา เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่
วันอาทิตย์ที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ ถึงวันเสาร์ที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักดิ์ราช ๒๕๖๖
ณ ศาลาสหัท-พงษ์ มหาคุณ อนุสรณ์ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีการที่วัดพระสิงห์

กำหนดพิธีส่งสะก๋านตานคาบ

วันอาทิตย์ที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖
เวลา ๑o.๓o น. พระสงห์สวดมาติกา ถวายพรพระ และพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๙.oo น. พระอถิการรัตติพงศ์ มหาตมภิรว์โส เจ้าอาวาสวัดบ้านมอญ
แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติ “กัณฑ์มหาราช”

วันจันทร์ที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖
เวลา ๑o.๓o น. พระสงฆ์สวดมาติกา ถวายพรพระ และพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๙.oo น. พระมหาสกุล มหาวีโร ผศ.ดร.เจ้าอาวาสวัดผ้าขาว
แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติ “กัณฑ์จุลพน-มหาพน”
เวลา ๑๙.๓o น. พระสงฆ์ ๔ รูปวัดผ้าขาว
สวดพระอภิธรรมทำนองธรรมวัตรสังโยค

วันอังคารที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖
เวลา ๑o.๓o น. พระสงฆ์สวดมาติกา ถวายพรพระ และพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑o.๓o น. พิธีคริสเตียน
เวลา ๑๙.๓o น. พระครูปลัดธีร์นวัช ญาณสิทธิวาทีเจ้าอาวาสวัดยางกวง
แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติ “กัณฑ์สักกติ”
เวลา ๒o.oo น. พระสงฆ์ ๔ รูปวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร
สวดพระอภิธรรมทำนองธรรมวัตรสังโยค

วันพุธที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖
เวลา ๑o.๓o น. พระสงฆ์สวดมาติกา ถวายพรพระ และพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๙.๓o น. พระครูจันทรสรการ วัดทุ่งหมื่นน้อย อ.สันทราย
แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติ “กัณฑ์กุมารบรรณ”
เวลา ๒o.oo น. พระสงฆ์ ๔ รูปวัดยิปคติ อ.เมือง
สวดพระอภิธรรมทำนองธรรมวัตรสังโยค

วันพุธที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖
เวลา ๑o.๓o น. พระสงฆ์สวดมาติกา ถวายพรพระ และพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๙.oo น. พระครูวิสิฐสีลาภรณ์ เจ้าคณะตำบลป่าแดด เจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำ
แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติ “กัณฑ์สักกบรรณ”
เวลา ๒o.oo น. พระสงฆ์ ๔ รูป วัดปันเสา
สวดพระอภิธรรมทำนองธรรมวัตรสังโยค

วันพุธที่ ๑o เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖
เวลา o๙.oo น. พิธีถวายทานปราสาทล้านนา
เวลา ๑o.oo น. พระสงฆ์จำนวน ๑o รูป สวดธรรมนิยามสูตร
ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๑.oo น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๓.oo น. พิธีนอนขอน
เวลา ๑๙.oo น. พระเดชพระคุณพระเทพรัตนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภูญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน
แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติ “กัณฑ์มัทรี”
เวลา ๑๙.๓o น. พระสงฆ์ ๔ รูป วัดสันสะหลี่ อ.สันทราย สวดสียา


วันพุธที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖
เวลา ๑o.oo น. พระสงฆ์ทรงสมศักดิ์ สวดอาทิตตปริยายสูตร
มัคนายกสูมาคัวตาน โอกาสเวนดาน
เวลา ๑๑.oo น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๔.๓o น. เคลื่อนปราสาทศพจากวัดพระสิงห์ วรวิหาร ไปยังวัดสวนดอก
พระอารามหลวง
เวลา ๑๖.oo น. พิธีทอดผ้าบังสกุล และผ้าไตรบังสุกุล
เวลา ๑๗.oo น. พิธีส่งสการตานคาบ

   0
   Would love your thoughts, please comment.x
   ()
   x