[metaslider id=400 cssclass=””]

หลากศาสนิกต่างร่วมใจ แสดงความอาลัยเจ้าดวงเดือน 

6 มกราคม 2566,

ตามที่ได้มีกำหนดการงานพิธี “ส่งสการ ตานคาบ” “เจ้ายาย” เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนั้น ในขณะที่รอพิธีการและความพร้อมในทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และสมบูรณ์แบบของงานพิธี ในระหว่างวันที่ 5 – 11 กุมภาพันธ์ 2566 

ในเดือนมกราคมนี้ ทายาทอีกทั้งผู้คนที่รักเคารพ ผู้มีความเกี่ยวเนื่อง ผู้ที่ศรัทธาใน “เจ้ายาย” เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ได้คำนึงนุสรณ์ที่จะแสดงความกตัญญู และแสดงออกถึงกุศลเจตนาที่จะจัดพิธีทางศาสนาตามวัน เวลา อันเหมาะสม ในการทักษิณานุปทานอุทิศบุญไปหายัง เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ครบทุกๆ 10 วัน จนกว่าจะถึงงานพิธี “ส่งสการ ตานคาบ” โดยจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 10 มกราคม วันที่ 20 มกราคม และวันที่ 30 มกราคม โดยคำแนะนำของ พระเทพสิงหวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง ที่จะจัดทำบุญอุทิศกุศล “ทักษิณานุปทานทศวาร” ครบทุก 10 วัน แด่ “เจ้ายาย” เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีกำหนดในวันที่

วันอังคารที่ 10 มกราคม, วันศุกร์ที่ 20 มกราคม

และ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม ณ ศาลาสหัท-หงษ์ คุณ-อนุสรณ์ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง ในเวลา 19:00 น. เป็นต้นไป

“อาลัย เดือนลับฟ้า สู่สรวง”

“คณานุสรณ์ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่”

อีกทั้งยังจะมีศาสนิกในศาสนาอื่นๆ แสดงเจตนาที่จะจัดพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อร่วมแสดงความอาลัย ต่อการจากไปอย่างสงบของ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ตามความเชื่อของศาสนานั้นๆ โดยจะกำหนดวันให้ทราบต่อไป ในช่วงเดือนมกราคมนี้
ผศ.ดร.พัธ ธ รังษี บรมวงศ์ไพศาล, งานในเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่