ประกาศรายนามเจ้าภาพงาน “อาลัย เดือนลับฟ้า สู่สรวง”

เจ้าภาพจากซ้ายไปขวา

แถวหน้า
ภาคินี ณ เชียงใหม่ (น้ำอ้อย) ภาคินัย ณ เชียงใหม่ (น้ำผึ้ง)
เดือนเพ็ญ ภวัครานนท์ (น้ำมิ้น) พ-วงเดือน ยนตรรักษ์ (น้ำตาล)
แถวหลัง
กลิ่นธูป อรุณโชคถาวร (ธูป) ประสิทธิ์ ภวัครานนท์ (สอ) ณัฐ ยนตรักษ์ (ณัฐ)

รวมภาพขอบคุณแขก

Recommended Articles