“อาลัย เดือนลับฟ้า สู่สรวง” พิธีสการตานคาบ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่

“อาลัย เดือนลับฟ้า สู่สรวง” พิธีสการตานคาบ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ วันที่ 5 – 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารและวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ข่วงด้านหน้ากู่เจ้านายฝ่ายเหนือ วัดสวนดอก อารามหลวง

Recommended Articles