ประชุมคณะทำงาน “อาลัย เดือนลับฟ้า สู่สรวง” ร่วมกับคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม ณ สำนักงานหอคำพยามังราย

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานหอคำพระยามังราย ถ.ราชวิถี อ.เมืองเชียงใหม่ ได้มีการประชุมคณะทำงานร่วมกับผู้รู้ด้านวัฒนธรรม ทั้งพระสงฆ์ อาทิ พระครูอดุลย์ศีลกิติ์ เจ้าอาวาสวัดธาตุคำ และผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านจารีตประเพณี ประวัติศาสตร์ล้านนา อาทิ อ.วิถี พานิชพันธ์ อ.ภูเดช แสนสา อ.วัลลภ นามวงศ์พรหม อ.ศรีเลา เกษพรหม ฯลฯ เพื่อหารือให้คำแนะนำแนวทางที่ถูกต้องได้รับการยอมรับ ในการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลแบบล้านนา “อาลัย เดือนลับฟ้า สู่สรวง”

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศาลาสหัส-หงษ์ มหาคุณอนุสรณ์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่ และช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 จะทำการเคลื่อนสรีระด้วยขบวนแห่ล้านนา เพื่อประกอบพิธี “ส่งสการตานคาบ” ตามแบบจารีตประเพณีโบราณล้านนาสำหรับเจ้านายฝ่ายเหนือ สู่ลานพิธีด้านหน้ากู่เจ้านายฝ่ายเหนือ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่

ซึ่งการประชุมได้ข้อสรุปแนวทางรูปแบบพิธีกรรมและขบวนแห่ปราสาทที่ถูกต้องตามจารีตประเพณีโบราณล้านนาสำหรับเจ้านายฝ่ายเหนือ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะทายาทและคณะทำงานในการจัดงานดังกล่าวต่อไป

เนื้อข่าวโดย เชียงใหม่นิวส์ 

Recommended Articles