งานเสวนาวิชาการวันสตรีสากล ประจำปี 2566

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมกับ ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการวันสตรีสากล

“เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ แม่ญิงล้านนาในสังคมวัฒนธรรมแห่งความพลิกผัน”

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และผ่าน FacebookLIVE Department of Sociology and Anthropology, Chiangmai University
 

Recommended Articles

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x