ครอบครัวสุขเกษม ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่เจ้าดวงเดือน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา ที่วัดพระราม๙ กาญจนาภิเษก คณะของครอบครัวสุขเกษม ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากวงเดือน ณ เชียงใหม่ โดยมีคุณสถิตย์พร สุขเกษม เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ภวินท์ สุขเกษม, โสภิณ นิกรพันธ์, วีระพงศ์ นิกรพันธ์, สายศร สุขเกษม, ณัฐพงษ์ วัจนสุนทร, สัญฑิกา สุขเกษม, พรรณทิพา ธนาคม และ ทักษิต ธนาคม

Recommended Articles